måndag 20 mars 2017

V.12 7CD

:

TIS:
Eng: muntliga presentationer tis v.12 och 13
Ma: omprov på öppen stuga (alternativt boka en tid med Lotta)

ONS:
SO: FN-häfte sid 1-4

TORS:
Sp: glosor TB s.44-45
Ty:
Fr: omprov
F-spr: Eng-gram "BE"
NO: s.228-239

FRE:
Ma: planering

7AB V12

Tisdag ma omprov
Onsdag  eng redovisa, so häfte 4 sid muntligt läxförhör
Torsdag  sp glosor
Fredag innehållsmatris classroom


Vi har matråd idag för att bl a diskutera hur vi kan få det trevligare i matsalen (lugn musik). Kom ihåg att det finns läxhjälp på skolan tisdagar efter kl 15!
Skolsköterskan, Lena, kommer att ha hälsosamtal med alla i klassen. Hon har lämnat ut kuvert med tid och papper att fylla i. Ta med kuvertet tillbaka till skolan senast måndag, så förvarar vi det här tills det är dags för samtal.

måndag 13 mars 2017

v. 11 7CD

:
ENG: bokrapport

TIS:
ENG: diagnos
Ty: Prov

ONS:
SO: läxförhör begrepp
Hemkunskap: hemuppgift klar

TORS:
Franska: Hörförståelse
11.25-14 Vi besöker räddningstjänsten i Hulje. Kom ihåg varma och oömma kläder! Lektion som vanligt vid 14.

FRE:
Fra: Prov
Mattetävling: Kängurumatte

OBS! 1: Jonas, som undervisar i NO, skickar kompletteringarna på senaste provet hem med eleverna för påseende. Ev rester är inringade, för att visa vad som behöver läsas på.

OBS!2: Denna veckan kommer eleverna i åk 7 få tillbaka sina matteprov kapitel 3 tillsammans med en bedömningsmatris för att ta hem för påseende. Vi har då gått igenom provet tillsammans och alla har haft möjlighet att anteckna lösningar och ställa frågor kring alla uppgifter. Man behöver uppvisa kunskaper inom de fyra förmågorna som finns representerade på provet; begreppmetodkommunikation och problemlösning.

Gränserna är följande;
E-nivå minst 10 p
C-nivå minst 18 p (varav 6C)
A-nivå minst 25 p (varav 7C och 4A)
Max: 32 p 14E, 12C 6A

För de elever som inte uppvisat kunskapskravet för E finns det möjlighet att göra omprov, tisdag v 12 "öppen stuga" eller snarast boka annan tid med Lotta.

Obs! Jättebra om jag får en återkoppling på att provet kommit fram via mail eller sms. // Lotta

Det har förekommit stölder i omklädningsrummen, ta inte med värdesaker och var noggrann med att låsa.

V11 7AB

Tisdag: prov tyska

Onsdag: muntlig redovisning eng, redovisa länder So
               Ma: Mattetävling: Kängurumatte

Torsdag: Räddningstjänsten fm, kom ihåg varma och oömma kläder

Fredag: Fr: Prov

Det har förekommit stölder i omklädningsrummen, ta inte med värdesaker och var noggrann med att låsa.

Våra nya elevrådsrepresentanter är Ludvig och Alva.

Eftersom våra klassrumsregler blivit nerrivna gick vi igenom dem och Alva och
Jennifer skrev en ny.

Jonas, som undervisar i NO, skickar kompletteringarna på senaste provet hem med eleverna för påseende. Ev rester är inringade, för att visa vad som behöver läsas på.

OBS! Denna veckan kommer eleverna i åk 7 få tillbaka sina matteprov kapitel 3 tillsammans med en bedömningsmatris för att ta hem för påseende. Vi har då gått igenom provet tillsammans och alla har haft möjlighet att anteckna lösningar och ställa frågor kring alla uppgifter. Man behöver uppvisa kunskaper inom de fyra förmågorna som finns representerade på provet; begreppmetodkommunikation och problemlösning.

Gränserna är följande;
E-nivå minst 10 p
C-nivå minst 18 p (varav 6C)
A-nivå minst 25 p (varav 7C och 4A)
Max: 32 p 14E, 12C 6A

För de elever som inte uppvisat kunskapskravet för E finns det möjlighet att göra omprov, tisdag v 12 "öppen stuga" eller snarast boka annan tid med Lotta.

Obs! Jättebra om jag får en återkoppling på att provet kommit fram via mail eller sms. // Lotta

måndag 6 mars 2017

V10 7ABOnsdag: So gör klart länder, eng skriftlig bokredovisning


Torsdag: Sp prov kapitel 9-12


Fredag: Ty prov kap 4 + sid 42 glosor och grammatik, Fra prov kapitel 5-6, No 5 grundämnen och elektroner


V11 7AB

Måndag: inlämning Hk-uppgift


Torsdag: fm studiebesök Räddningstjänsten Hulje (varma och oömma kläder)

Torsdag: Mattetävling: Kängurumatte